Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Transportation & Communication Code: ORD-08-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: September 23, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nagtatakda sa paggagawad ng prangkisa o linya (MTOP) sa mga tricycle na de motor at mga alituntunin na may kinalaman dito.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links