Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-07-1992   Author: Hon. Lourdes Y. Ilaga Date Approved: September 23, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng P 120,000.00 ang pondo para sa pagpapatambak sa paligid ng Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links