Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-06-1992   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: March 20, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng P 107,850.00 ang pondo sa pagpapatayo ng pasilidad ng koryente sa Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links