Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-05-1992   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: March 13, 1992   Date Posted:June 15, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa lahat ng Taga Pulilan na nagmamay-ari ng kalabaw, baka o kabayo na lagyan ng hero ang kanilang mga alagang hayop

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links