Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-04-1992   Author: Hon. Cenon J. Navarro Date Approved: March 6, 1992   Date Posted:May 28, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamng Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng karagdagang pondong P 4,212.00 para sa isang taon ang suweldo ng Budgeting Assistance G-8

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links