Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-03-1992   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: March 6, 1992   Date Posted:May 28, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng kaukulang pondo ang Productivity Incentive Benefits para sa mga opisyales at kawani ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links