Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-02-1992   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: February 21, 1992   Date Posted:May 28, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng kaukulang pondo ang mga sumusunod:

Terminal Leave Pay  P20,000.00

Traveling Expenses   (1991)  P5, 000.00

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links