Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-01-1992   Author: Hon. Isidro Y. Bundoc Date Approved: January 3, 1992   Date Posted:May 28, 2012

 

Kautusan nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng halagang P10,000.00 ang pondo para sa CLRAA  meet '92

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links