Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-55-1992   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: December 28, 1992   Date Posted:May 24, 2012

 

Kapasiyahan na Mapitagang hilingin sa Tanggapan ng NIA sa Tambubong, San Rafael, Bulacan sa pamamagitan ni Engr. Oscar Mercado Irrigation Supirentendent na mangyaring ipagpatuloy ang nasimulang paghukay sa Tinejero Creek.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links