Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-53-1992   Author: Hon. Efren L. Sulit Date Approved: December 28, 1992   Date Posted:May 24, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa Regional Direktor ng PNP, Chief Superintendent Percival Adiong, Camp Olivas, San Fernando , Pampanga sa pamamagitan ni Sr. Superintendent Reynaldo Acop, PNP, Provincial, Direktor, Malolos, Bulacan na mangyaring pagkalooban ng karagdagang 8 pulis ang Bayan ng Pulilan

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links