Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-42-1992   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: December 2, 1992   Date Posted:May 21, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco na mangyaring ipatupad ang desisyon ng Sangguniang  Bayan na may petsang Mayo 30, 1992 hinggil  sa kaso ng boundary dispute sa pagitan ng Barangay Tabon at Tibag

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links