Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-37-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: November 20, 1992   Date Posted:May 18, 2012

 

Kapasiyahan na pagkalooban ng resolusyon ng pagbati at mataas na pagpapahalaga ang mga Bowling World Cup Champion, Rafael " Paeng" Nepomucemo  na nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links