Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-33-1992   Author: Hon. Lydia E. Sayo Date Approved: November 11, 1992   Date Posted:May 18, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa National Historical Institute na mangyaring ituwid ang mga sumusunod:

1. Dapat ay puno ng mangga at hindi puno ng niyog ang nasa background ng isang sagisag sapagkat higit na kilala ang Pulilan sa mga matatamis na bungang mangga kaysa sa buko o niyog.

2. Dapat na nakaluhod ang  dalawang paa lamang ng  kalabaw sapagkat hindi nito kaya na lumuhod sa pamamagitan ng apat na paa.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links