Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-28-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: October 28, 1992   Date Posted:May 17, 2012

 

Kapasiyahan na Bigyan ng Kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco na makalagda sa kontrata sa pagitan ng Pamahalaang Bayan at mga stallholders ng Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links