Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-27-1992   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: October 28, 1992   Date Posted:May 17, 2012

 

Kapasiyahang Mapitagang hilingin sa pamunuan ng Meralco sa Baliwag na mangyaring lagyan ng mga ilaw ang mga poste na malapit sa Pamilihang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links