Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-20-1992   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: October 14, 1992   Date Posted:May 15, 2012

 

Kapasiyahan na Mapitagang hilingin kay Inhenyero Oscar Mercado, Tagapamanihala ng NIA, Tambubong, San Rafael, Bulacan na mangyaring gumawa ng nararapat na hakbang sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng sapat na tubig ang Palayan sa Pulilan para sa kapakanan ng  mga magsasaka.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links