Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-13-A 1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: August 26, 1992   Date Posted:May 15, 2012

 

Kapasiyahan na Mapitagang hilingin sa Departmrnt of Budget ang Management na mangyaring pagkalooban ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan ng kaukulang pondo para sa Taong 1993.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links