Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-12-A 1992   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: August 19, 1992   Date Posted:May 11, 2012

 

Kapasiyahan na Mapitagang hilingin sa Provincial Agricultural Officer Jesus de Guzman, sa pamamagitan ng Municipal Agricultural Officer ng Pulilan G. Vicente Gonzales na mangyaring pagkalooban ng mga seedlings ng Golden Showers, Firetree, mahogany, narra, at mga katulad ng punong kahoy para sa programang Tree Planting ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links