Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-12-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: March 6, 1992   Date Posted:May 9, 2012

 

Resolusyon ng Pagbati at Mataas na Pagpapahalaga sina Ksg. Victoriano Santos at Ksg. Segundo Calderon bilang pagkilala sa kanilang ipinamalas na kasipagan at dedikasyon  sa tungkulin sa Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links