Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-09-1992   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: February 21, 1992   Date Posted:May 9, 2012

 

kapasiyahan na itakda ang Pang-karaniwang Pulong ng Sangguniang Bayan sa tuwing unang apat na araw ng Biyernes ng bawat buwan sa ganap na ika-3:00 ng hapon sa Bulwagang Pulungan ng Bahay Pamahalaan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links