Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-05-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: February 7, 1992   Date Posted:May 9, 2012

 

Kapasiyahan na bigyan ng Kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco na makapamili ng mga taong karapat-dapat upang makapagtalaga ng Decentralization Implementation Task Force sa Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links