Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-02-1992   Author: Hon. Isidro Y. Bundoc Date Approved: February 7, 1992   Date Posted:May 9, 2012

 

Kapasiyahan na Bigyan ng Kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco na pagkalooban ng Right of Way Permit ang CPMO na makapagpatayo ng mga Poste para sa linya ng telepono.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links