Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-01-1992   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: January 3, 1992   Date Posted:May 9, 2012

 

Kapasiyahan na hirangin ang Kgg. na Pangalawang Punong Bayan Leonardo C. Javier na kapalit ng Kgg. Punong Bayan Aurelio S. Plamenco bilang kinatawan ng Sangguniang Bayan sa Lupon ng Mamamayang Pam-pulisya (PLEB) ng Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links