Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-22-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: December 21, 1990   Date Posted:May 8, 2012

 

Kautusang Nag-aatas  sa Ingat-Yaman Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Ilipat ang halagang P 16,738.80 sa pagpapagawa ng Barangay Tinejero Health Center buhat sa Pondo ng Barangay Hall ng Paltao.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links