Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-21-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: November 16, 1990   Date Posted:May 8, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Lagyan ng Halagang P 2,390.53 ang Terminal Pay  ni Pelagia Caleon.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links