Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-20-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: November 9, 1990   Date Posted:May 8, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yaman Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng P20,000.00 ang pondo para sa Pagbabago ng Plano ng Bayan (Town Plan).

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links