Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-58-1990   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: November 9, 1990   Date Posted:May 8, 2012

 

Resolusyon ng Pagpapahalaga at Pasasalamat kay G. Robert Balingcongan bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang ipinamalas na kabutihang loob.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links