Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-19-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: October 5, 1990   Date Posted:May 7, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Lagyan ng Pondong P 34,000.00 ang Clothing Allowance ng mga Kawani at Pinuno ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links