Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-18-1990   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: October 5, 1990   Date Posted:May 4, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Lagyan ng Karagdagang P 8,000 ang Pondo para sa pagpapaseguro ng Ambulancia ng Pamahalaang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links