Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-17-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: October 5, 1990   Date Posted:May 4, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na Paglaanan ng Halagang     P 23,400 ang Pagpapagawa ng Daang San Francisco.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links