Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-35-1991   Author: Vice Mayor. Leonardo C. Javier Date Approved: October 4, 1991   Date Posted:April 30, 2012

 

Resolusyon na bigyan ng kapangyarihan ang Punong Bayan Kgg. Aurelio S. Plamenco na makipag-negotiate o makipagkasundo sa lahat ng may-ari na lupa o anumang improvement na tatamaan ng isang isasagawang pagluluwang ng nasabing daan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links