Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-14-1990   Author: Hon. Zenaida M. Abanio Date Approved: August 3, 1990   Date Posted:April 26, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng pondo P 10,000.00 ang tulong na ipagkakaloob sa mga napinsala ng lindol.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links