Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-50-1990   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: August 3, 1990   Date Posted:April 26, 2012

 

Bigyan ng Kapangyarihan ang Kgg. Aurelio S. Plamenco na lumagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Bureau of Local Government Finance, Department of Finance at ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan at naghahayag na tahasang pang sang-ayon na magkaloob ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan ng halagang P146,272.00 bilang bahagi ng Munisipyo na 10% bahagdan ng kabuuang proyekto at susuporta sa isang malakas na programa ng kampanya sa buwis.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links