Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-48-1990   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: August 3, 1990   Date Posted:April 26, 2012

 

Kahilingan sa Tanggapan ng Panlalawigang Inhinyero Oscar Cruz na mangyaring pagkalooban ng materyales gaya ng nasasaad sa kalakip na Program of work na may tatak ANNEX A para pagpapagawa ng drainage kanal ng barangay Dampol 1st at barangay Tibag.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links