Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-13-1990   Author: Hon. Isidro Y. Bundoc Date Approved: July 20, 1990   Date Posted:April 26, 2012

 

Kautusang Nagtatakda ng Multa at Parusa sa mga Taong Iinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing sa mga pampublikong pook.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links