Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-12-1990   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: April 20, 1990   Date Posted:April 26, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang at Pinunong Tagapagbadget na ilipat ang halagang P10,000.00 mula sa pondong nakalaan sa Pagpapa-x-ray at ilagay sa pondo na pambili ng gamot.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links