Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-11-A1990   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: July 20, 1990   Date Posted:April 26, 2012

 

Kautusang Nagtatakda ng Multa at Parusa sa mga Taong Nagtatapon ng Basura sa Ipinagbabawal na pook at sa iba pang Labag sa Batas na Gawain na Nagdudulot ng madumi at pangit na Kapaligiran.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links