Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-31-1991   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: August 29, 1991   Date Posted:April 25, 2012

 

Resolusyon na ipagamit muna ang halagang P35,000.00 na manggagaling sa pondo na pambili ng lote na pagtatayuan ng palengke para ibayad sa mga gastusing nabanggit sa itaas, sa kondisyong ang nasabing halaga ay aawasin sa magiging kabayaran ng lupang tatayuan ng Pamilihing bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links