Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Human Rights,Peace&Order&Illegal Gambling Code: REs-30-1991   Author: Vice Mayor. Leonardo C. Javier Date Approved: August 16, 1991   Date Posted:April 25, 2012

 

Resolusyon na suportahan ang panukalang batas na iniharap ng Kgg. na Senador  Herrera na muling ibalik ang parusang kamatayan para sa mga karumaldumal na krimen.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links