Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-29-1991   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: August 2, 1991   Date Posted:April 25, 2012

 

Resolusyon na pagkakaloob ng kapangyarihan ang Kgg. ng Punong Bayan Aurelio S. Plamenco na makalagda sa kontrata ng bilihan ng lupa at makipag-ayos sa mga bagay na may kinalaman dito.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links