Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-11-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: July 6, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Pinunong Tagapagbadget na Maglagay ng Kaukulang Pondo sa Pagpapatupad ng Buo o 100% Full Implementation ng Salary Standardization.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links