Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-10-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: July 6, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-yamang Pinunong Tagapagbadget na Lagyan ng pondong P80,000.00 ang Pagsasagawa ng Tax Mapping sa Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links