Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-09-1990   Author: Hon. Rolando M. Peralta Date Approved: July 6, 1990   Date Posted:April 25, 2012

 

Kautusang Nag-aatas sa Ingat-Yamang Bayan ng Pinunong Tagapagbadget na lagyan ng pondong P300,000.00 ang Partial Equity na Ipagkakaloob sa Minute Frince Program.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links