Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Priveleges Code: RES-59-98   Author: Hon. Leovigildo S. Garcia Date Approved: July 24, 1998   Date Posted:May 9, 2013

 

Kapasiyahang binibigyan ng kapangyarihan ang Kgg. na Pangalawang Punong bayan Vicente B. Esguerra na makalagda sa lahat ng tseke at dokumento para sa lahat ng gastusin, suweldo at iba pa na may kianalaman sa operasyon ng Sangguniang Bayan ng ng Pulilan na ang pondo ay manggagaling sa Geral Fund Proper ng Municipal Treasury ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links